Tehnički detalji i saradnja sa školama

Softver E-dnevnik je prisutan u preko 700 osnovnih i srednjih škola širom Srbije. Radi se o dve softverske aplikacije, koje čine administrativni i nastavnički modul. Oba modula koriste „My Sql“ bazu podataka (besplatna licenca, stabilna, robustna i brza), koja je precizno dizajnirana radi optimizacije i brzog čitanja svih školskih podataka. Za Internet modul smo predvideli PHP skripte, koje proveravaju PIN kodove i čitaju podatke za konkretnog učenika. Za SMS ili telefonsku proveru ocena Mobilni operater šalje zahteve do našeg servera odakle se šalju sve ocene za dotičnog učenika prema korisniku koji je poslao zahtevnu SMS poruku ili je telefonirao!

Instalacija softvera je moguća na svim Windows operativnim sistemima. Sam softver pored ćirilice i latinice može da primi podatke na bilo kojoj kodnoj strani nacionalnih manjina (mađarski, slovački, rumunski, rusinski, romski…). Softver može da radi i mrežno, onosno moguće je administrativni modul i bazu podataka instalirati na jedan računar, a na druge umrežene računare treba postaviti samo maske za nastavnički modul, ti kompjuteri će takođe imati pristup bazi ocena bez zastoja! Na osnovu iskustva znamo da je za oko 1000 učenika škole dovoljan samo jedan računar za rad koji se može koristiti i za druge potrebe. (nije blokiran E-Dnevnikom)

Saradnja sa školom bi bila regulisana putem tipskog Ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji, koji bi jasno definisao obostrane obaveze i interese. U najkraćem, saradnja bi započela postavljanjem i instalacijom softvera sa naše strane. Prema Ugovoru, naša obaveza bi bila besplatno održavanje programa u periodu od jednog školskog polugodišta sa obaveznim periodičnim dolascima, dok cena celog projekta zavisi od načina instalacije, prezentacije, obuke, servisa projekta koji će se instalirati. Škola postaje trajni vlasnik licence softvera.

Inače, uvek smo spremni za dolazak na neformalan razgovor u školu, gde bi se Upravi i svim zainteresovanima prezentovao opisan projekat u celosti bez ikakvih obaveza, a moguća je i besplatna instalacija demonstracione verzije programa.