Modularnost i funkcionalnost

ADMINISTRATIVNI MODUL

Ovo je glavni modul i predviđen je samo za rad od strane ovlašćenog lica škole. U okviru njega se unose podaci o odeljenjima po svim generacijama (samo indeksi), postojećim predmetima u školi (samo nazivi predmeta), podaci o učenicima (dovoljno je: JMBG, ime i PIN kod), podaci o nastavnicima (dovoljno je: JMBG, ime i PIN kod). Zatim se vrši dodeljivanje predmeta odeljenjima i nastavnicima, kao i odeljenja predavačima i starešinstva odeljenjima. Svaki nastavnik dobija svoj PIN kod preko koga će moći da unosi ocene samo odeljenjima kojima predaje, a ako je starešina, moći će da vidi sve ocene svakog od svojih učenika, bez mogućnosti promene tih ocena, osim za svoj predmet. Učenik ili roditelj će preko Interneta moći da vide svoje ocene, trebaće im pored PIN koda još i JMBG. Bezbednost svih podataka je na visokom niovu, bez mogućnosti pristupa od strane neovlašćenih lica.

Modul je napravljen tako da dozvoljava sve izmene u školi što se tiče kolektiva ili učenika: upis, ispis učenika, odlazak ili dolazak novih profesora, bolovanja, kao i sve druge promene u toku ili na početku školske godine. Za nadzor ovog modula predlažemo nastavnika informatike ili stručnu osobu iz uprave škole, koje odlično poznaju relacije ocenjivanja i sve probleme unutrašnje nastave. Ovaj modul zahteva minimalno Pentium 3 računar, bez potrebe da se računar koristi samo za ove namene. Kada se baza napuni školskim podacima, sve je spremno za ocenjivanje od strane nastavnika. Tu sada počinje uloga nastavničkog modula.

 

NASTAVNIČKI MODUL 

Ovaj modul je predviđen samo za nastavnike odnosno profesore škole. U praksi, nastavnik nakon časova dolazi do računara radi unos ocena, ali umesto miša i tastature, u slučaju potrebe, može se koristiti i ekran osetljiv na dodir (touch-screen). To je moguće odraditi na tri načina: postavljanjem specijalne folije na običan monitor, postavljanjem posebnog infra-crvenog senzora iznad ekrana ili nabavkom LCD ekrana, osetljivog na dodir. Naravno, cena značajno varira u sva tri slučaja. Program je naravno paralelno moguće koristiti i putem miša i tastature. Nastavnik se prijavljuje u ovaj modul putem svog tajnog PIN koda i na ekranu dobija odeljenja kojima predaje, starešina će svoje odeljenje videti obojeno crvenom bojom, dok će učitelj dobiti samo spisak svojih učenika. Kada nastavnik odabere odeljenje kome predaje, dobija spisak učenika i može da im unosi ocene po kategorijama (usmeni, kontrolni, pismeni zadatak). Sve je to vizuelno dočarano bojama, odnosno, realizovano kao pravi elektronski dnevnik. Učitelj ili starešina dodatno mogu za svakog učenika da unesu napomene, izostanke i slično. Ovaj modul u praksi služi za direktno unošenje ocena učenika od strane svojih nastavnika. Unošenje ocena liči na princip rada sa bankovnim automatima i zato insistiramo na ekranu osetljivom na dodir sa velikom dijagonalom. Ovaj modul je upravo prilagođen tom načinu rada: dugmići i opcije su veliki zbog pritiska prstiju, sve je urađeno na ćiriličnom pismu i prstima na dodir je veoma lako uneti sve podatke. Od opcija za nastavnike tu postoje: cifre, „Ulazak“, „Unazad“ i skrolovanje spiskova odeljenja ili učenika, u slučaju da izlaze van jedinstvenog ekrana. Znači, ne bi trebalo da postoji nikakva odbojnost kolektiva, što se tiče težine unosa ocena. Naglašavamo da je primena ovog modula veoma značajna u čestim slučajevima krađe dnevnika unutar škola, kao i prakse da se roditeljima pokazuju sve ocene iz dnevnika, gde se neminovno gledaju i tuđe ocene drugih učenika. Na ovaj način, razredni starešina ili učitelj dolazi do kompjutera, unosi svoj PIN kod, dobija spisak svih svojih učenika, odabirom ciljnog učenika omogućili smo štampanje svih ocena po predmetima za roditelja. Svaki nastavnik može da unosi i gleda ocene samo za svoj predmet i to samo odeljenjima, kojima predaje. Razredni starešina može da unosi samo ocene za svoj predmet, dok može da gleda sve ostale ocene za sve druge predmete za svoje učenike, no, bez mogućnosti upisa i promena.

 

NASTAVNIČKI MODUL: STATISTIKA ZA SEDNICE! 

U ovkiru ovog modula napravili smo i veoma važan dodatak za nastavnike, vezan za izradu statistike za Nastavnička veća (popularno se zovu u praksi: „šabloni“, „košuljice“ ili „čaršavi“). Naime, ako već postoje unete zaključne ocene za sve predmete i sve učenike i svi izostanci, odlučili smo se da napravimo ovaj dodatak, koji značajno pomaže svim zaposlenima u školi. Jednim klikom na ekranu na štampač, odmah izlaze svi gotovi listovi spremni za sednice ! Takođe, napravljena je i kompletna statistika za celu školu prema normativima Ministarstva Prosvete.

Da rezimiramo, ovim modulom se formira elektronska baza ocena za svakog učenika, plus papirološka statistika po želji. Ako uprava škole želi, moguće je redovno spašavati sve te podatke na neki CD, koji bi se čuvao na sigurnom mestu. Time se sada nalazimo na korak do prikaza ocena putem Interneta roditeljima i samim učenicima. To radi Internet modul.

 

INTERNET MODUL 

Odmah napominjemo da školi nije potreban svoj internet sajt niti stalna Internet veza! Uneta baza ocena sa kompjutera u zbornici se šalje najčešće modemski iz škole našoj firmi. Slanje baze je moguće uraditi na više načina: direktno sa tog računara modemskom ili direktnom Internet vezom, snimanjem baze ocena na CD i slanjem putem elektronske pošte sa nekog drugog računara.

Kada kažemo Internet modul, pre svega, tu mislimo na aplikativne skripte, koje na Internetu čitaju tekuću bazu ocena. Škola nema direktnog dodira sa ovim delom softvera. Naš predlog je da se opisana operacija prebacivanja ocena radi samo petkom i tih nedelju dana se roditeljima stavi na raspolaganje poslednje stanje ocenjivanja. Iz ugla škole, potrebno je samo tu bazu ocena poslati nama putem elektronske pošte, nju (čak se to ne mora ni raditi iz same škole i stoga Internet veza nije neophodna). Sve dalje radi fiksno naš programski skript, koji mi postavljamo na Internet sajt. Ukazivanje na Internet prikaz ocena pretpostavlja da je potreban neki sajt, ukoliko škola nema svoj sajt na Internetu, mi rešavamo postavljanje baze ocena na naš poseban centralni školski internet sajt, odakle se takođe sve lako može koristiti. gde svaka škola ima svoj prostor za skladištenje ocena i podataka. Pristupom tom sajtu, učenici i roditelji mogu pronalaženjem svoje škole u spisku škola, da izvrše pregled svojih ocena iz bilo kog dela sveta.

U praksi to izgleda ovako: roditelji u školi dobijaju tajni PIN kod za svoje dete uz uputstvo za korišćenje. Od kuće ili sa posla mogu pristupiti Internet sajtu škole ili našem sajtu, gde je potrebno da unesu JMBG i PIN kod da bi mogli pristupiti ocenama svog deteta. Nakon provere podataka na ekranu se dobija listing svih poslednjih ocena po predmetima starih najviše 7 dana. Takođe, prikazaće se izostanci učenika, kao i eventualne napomene od strane starešine. Kod učenika nižih odeljenja imamo predviđen unos opisnih ocena. Prema našem istraživanju, upravo mladi roditelji, odnosno roditelji najmlađe dece su najviše zaintersovani za ovu ideju, a oni i imaju najviše iskustva sa Internetom. Ova baza ocena je izuzetno zaštićena, potpuno je odvojena od baze ocena, koja se nalazi na kompjuteru u zbornici škole, odnosno od nastavničkog modula. Takođe, nemoguće je da neko menja te ocene na Internetu, jer se sve svodi bukvalno na princip elektronskog bankarstva, vi putem PIN koda možete da pratite samo podatke, koji vam se serviraju. Napravili smo takođe i opciju štampanja ocena sa Interneta, u slučaju da neko od roditelja ima štampač kod kuće ili na svom radnom mestu.

 

SMS MODUL

 Kada je već formirana baza ocena na Internetu, Mobilni operater omogućuje odličan servis, koji đacima i roditeljima bez kompjutera, dozvoljava pregled ocena putem SMS poruka. Naime, slanjem SMS poruke: OCENE PINKOD (gde je PINKOD jedinstven za svakog učenika) na poseban broj telefona, osoba će primiti sve srednje ocene za svaki predmet tog učenika. Pretpostavka je da je PIN kod tajna stvar svakog učenika. Slanjem SMS poruke: OCENE PINKOD PREDMET, zainteresovani će dobiti sve pojedinačne ocene tog predmeta (za vladanje će primiti napomene o ponašanju učenika sa njegovim izostancima). Servis omogućuje pristup za korisnike svih mobilnih mreža u zemlji.

 

TELEFONSKI AUTOMAT 

Provera uspeha učenika je moguća i putem govornog automata pozivom na poseban telefonski broj (00-24h) kojim upravlja računar. Broj se tehnički instalira izvan škole na centrali telefonskog operetera, bez dodatnih troškova, isto kao i za SMS servis. Nakon uspostavljanja telefonske veze, korisnik mora ispravno da unese (na tipkama svog telefonskog aparata) tajni PIN kod učenika. Nakon provere ispravnosti koda, kompjuterski sistem će korisniku glasovno izdiktirati pojedinačne ocene svih predmeta po redosledu iz školskog dnevnika, kao i tekuće izostanke učenika iz škole. Ovaj vid pregleda (tj. preslušavanja) uspeha učenika je najjednostavniji način da se roditelji u svakom momentu lako informišu o napredovanju svog deteta.