Uvod

Untitled

Elektronski dnevnik omogućava elektronsko arhiviranje ocena učenika i njihovo publikovanje putem Interneta i SMS poruka. U okviru tog projekta postoji i mogućnost za formiranje statistike za potrebe razrednih starešina na Nastavničkim većima, iz razloga što postoje svi ulazni parametri: zaključne ocene i izostanci na nivou svih đaka. Međutim, glavna primena projekta je vođenje ocena unutar kompjuterskog sistema i njihovo publikovanje na Internet i putem SMS servisa. Na tržištu to nijedan školski softver trenutno ne radi. Neke druge mogućnosti softvera su lako nadogradive.

Postoji više aspekata primene, nabrojaćemo samo neke:

  • Unos ocena u kompjuter (uvek zapamćene ocene za svaki predmet i svakog učenika). Ovo je bitno iz razloga potencijalnih krađa originalnih dnevnika ili potencijalnog neovlašćenog dopisivanja ocena u dnevnike !
  • Arhiviranje ocena (prenošenje ocena na CD i čuvanje za potrebe u budućnosti).
  • Jednostavna statistika ocena po kontrolnim zadacima, po predmetima, po nastavnicima, po odeljenjima ili po celim generacijama, odnosno moguća je statistika po svim presecima, koji se ukažu kao potrebni unutar škole.
  • Lak prikaz ocena roditeljima, koji dođu lično u školu i mogućnost štampanja ocena za učenika sa centralnog kompjutera. Ovo je korisno, jer roditelji onda gledaju ocene i ponašanje samo svog deteta, nema gledanja u tuđe ocene!
  • Uvid u ocene učenika, napomene i izostanke od strane samog učenika ili roditelja sa Interneta van škole u bilo kom trenutku, plus posebne poruke za roditelje.
  • Mogućnost momentalne provere ocena putem SMS poruke.
  • Izrada šablonske statistike za potrebe Nastavničkog veća.